3 obowiązki względem ucznia, o których nauczyciele zapominają

Od pierwszych klas szkoły, mówi się uczniom jakie oni mają obowiązki. Jednak oczywiście uczniowie mają też swoje prawa. Jednak bardzo często nauczyciele zapominają, że oni również mają obowiązki, których muszą się trzymać, a jakie są te obowiązki?

Szacunek do ucznia

Nauczyciel musi okazywać szacunek uczniowi, niezależnie od ocen czy też jego zachowania, skąd to wiadomo? Możemy o tym przeczytać w Art.6 Karty nauczyciela, dlatego właśnie, żaden uczeń nie musi sobie „zapracować” na szacunek nauczyciela, dlatego, że to jego służbowy obowiązek.

Uzasadnienie oceny i możliwość pokazania pracy pisemnej

Każdy nauczyciel, zawsze musi uzasadnić daną ocenę, oraz udostępnić uczniowi wgląd do pracy pisemnej. Ponadto, jeśli nasz rodzic, chce obejrzeć takową pracę pisemną, nauczyciel również musi to zrobić. Wynika to z Art.44E ustawie o systemie oświaty. A jak wiadomo niektórzy nauczyciele nie zawsze mają ze sobą prace typu sprawdzian. Szczególnie jeśli chodzi o prace poprawkowe. Tłumaczą się tym, że zapomnieli i po prostu przyniosą następnym razem, a czasami ten następny raz już nigdy później nie ma miejsca.

Punktualność

Każdy nauczyciel musi być zawsze punktualny, dlatego, że jest to jego praca, ponadto nie ma prawa przedłużyć lekcji, dlatego że on sam się spóźnił. Mimo to często jest tak, że nauczyciele mówią swoim uczniom coś o kwadransie akademickim, jakoby mogli spóźnić się nawet do 15 minut. Jak wiadomo uczeń nie może się spóźniać, stąd też nauczyciel też nie powinien. Wszystko to możemy przeczytać w Art. 98 i 111 prawa oświatowego, oraz §10 rozporządzenia edukacji.