Separacja a może rozwój? Jakie konsekwencje niosą oba wybory?

W związku prędzej czy później może nadejść taki moment, gdy staniemy przed dokonaniem poważnego wyboru – separacja lub rozwód. Oczywiście oba rozwiązania niosą za sobą pewne konsekwencje. Przyszłość jest więc mocno uzależniona od nich. Czym więc różnią się oba rozwiązania i które z nich wybrać?

Rozwód a separacja

Mając na uwadze prawo, to rozwój jest oczywiście rozwiązaniem małżeństwa na podstawie orzeczenia, które wydaje sąd. Orzeczenie wydawane jest na wniosek jednego lub obu małżonków. Natomiast jeśli chodzi o separacje, to oczywiście jest to po prostu uchylenie małżeńskiej wspólnoty.

Oczywiście znaczną różnicą pomiędzy rozwodem a separacją są także koszty. W tym przypadku proces separacji jest znacznie tańszy od procesu rozwodu. Co więcej, czas trwania procesu separacji również jest krótszy. Stąd też wiele osób decyduje się początkowo na separacje, zamiast od razu na rozwód. Jednak wiadomo, że są sytuacje, kiedy to rozwód będzie jedyną opcją, która brana jest pod uwagę.

Kiedy warto wziąć rozwód?

Osoby, które zastanawiają się czy powinny wziąć rozwód na pewno mają sporo dylematów. Są jednak sytuacje, kiedy to rozwój w małżeństwie będzie naprawdę najlepszą opcją. O jakich sytuacjach mowa?

Przede wszystkim rozwój jest dobry wtedy, gdy u jednej ze stron jest poważna chęć wejścia w związek z inną osobą. Drugą sytuacją jest moment, kiedy to jedna ze stron małżeństwa nie widzi szans na kontynuowanie życia małżeńskiego i po prostu ma dużą chęć zerwania jakichkolwiek więzi z drugą stroną.